فیلسوف در فارسی

فیلسوف در فارسی

  • تاریخ شروع: دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
  • روزهای: دوشنبه
  • ساعت: ۱۸-۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۵
  • دوره به صورت: آنلاین

فیلسوف در فارسی درس‌گفتاری‌ست نه برای بازگویی دوباره‌ی آرای فیلسوفان غرب، و نه با هدف تحلیل انتقادی ترجمه‌های فارسی آنها؛ بلکه تلاشی تاریخ‌نگارانه است برای تحلیل، ضبط و خواندن سرگذشت اندیشه‌های بعضی از مهم‌ترین فیلسوفان و متفکران نظریه‌ی انتقادی در ایران.

 

تأملات موسوم به پسااستعماری، هشدار می‌دهند که نظریه‌ها در جوامع بیگانه در ساختاری متفاوت ادراک می‌شوند که با بستری که این آرای فرهنگی و فلسفی در آن تولید شده‌اند فاصله‌ی بسیار دارند و مسیری که در بازخوانی دوباره طی می‌کنند ممکن است بعضا مضر یا بیهوده باشد. با این‌‎همه نمی‌توان منکر ورود این نظریه‌ها و دامن زدن‌شان به فضای پرآشوبی شد که برای چند دهه به‌شکل ساختاری، هم عرصه‌ی تولید و هم نقادی آثار ادبی و هنری را از خود انباشته کردند.

 

در این دوره تلاش می‌کنیم پرسش‌هایی به ظاهر ساده اما اضطراری را کانون توجه قرار دهیم. فیلسوفان مورد بحث را به اعتبار تقریب مضامین و تأملات آنها به چند گروه تقسیم کرده‌ایم. ورود آنها به فضای فرهنگی ایران، تأثیرات گسترده یا گذرایی که بر این فضا گذاشتند، تأثیر آنها در زمینه‌ی خلق و تولید آثار ادبی و هنری، و نیز جدال‌های نظری در عرصه‌ی نقد آثار از محورهای مورد بررسی ما خواهد بود.

 

جلسه‌ی اول: مقدمات

جلسه‌ی دوم: مارکسيسم ساختارگرای غربی از لوکاچ تا آلتوسر

جلسه‌ی سوم: مکتب فرانکفورت

جلسه‌ی چهارم: فلسفه‌ی انتقادی فرانسوی (فوکو، دلوز، دریدا، بلانشو)

جلسه‌ی پنجم: چپ نو معاصر، از آلن بدیو تا میشل لووی

 

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.