شاهین پیمانی - صدای متعهد؛ پرسش‌هایی از هنر صدا در بستر بحران‌های سیاسی

صدای متعهد؛ پرسش‌هایی از هنر صدا در بستر بحران‌های سیاسی

  • تاریخ شروع: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
  • روزهای: سه‌شنبه
  • ساعت: ۱۰-۱۲
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین و حضوری

در جهان امروز، طی جنبش‌هایی که از دل بحران‌های اجتماعی سیاسی بر می‌آیند، بسیاری از آثار و فعالیت‌های هنری، با دقت و حساسیت بیشتری از حیث تطبیق یا همراهی با ارزش‌های زاده شده در این جنبش‌ها بررسی می‌شوند و بعضا همین وابستگی به این ارزش‌های نوظهور، موج گسترده‌ای از تعارضات را نیز بر می‌انگیزد تا جایی که گاه در این میان، ارزش فعالیت هنری به تمامی انکار می‌شود. این امر نشان می‌‌دهد که چگونگی‌ تأثیر هنر بر افکار عمومی‌ یا سواستفاده‌ی آن از یک حرکت اجتماعی، تنها دغدغه‌ی افراد صاحب قدرت نیست. از این رو درک عمیق‌تری از ساز و کار خلق هنر در مواجه با شرایط سیاسی اجتماعی می‌‌تواند به هنرمند در جهت بازیابی مختصات و موقعیت خود در وضعیت‌های چالش‌برانگیز کمک کند.

 

طی این درس‌گفتار، با تمرکز بر آثار هنر صدا و موسیقی،‌ به مرور برخی‌ از این چالش‌ها و پرسش‌ها می‌‌پردازیم: یک صدا در بستر اجتماعی سیاسی خود در برگیرنده‌ی چه مفاهیم پنهانی است؟ چگونه می‌توان از این محتوا در جهت تغییر یا تحریف تاریخ و افکار عمومی استفاده/سواستفاده کرد؟ صدا و گوش سپردن به آن چگونه می‌‌تواند برای کنش، مشارکت، به چالش کشیدن، و یا مقاومت در موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی معاصر مورد استفاده قرار بگیرد؟ آیا صدا و یا نحوه‌ی شنیدن آن می‌‌تواند به عنوان ابزاری برای بررسی‌ بحران‌های زیست محیطی، اجتماعی‌ و سیاسی جهان، دسترسی‌ به حقایق نادیده و ناملموس، و یا تغییر و تعمیق جهان بصری غالب در جامعه، مورد استفاده قرار گیرد؟

 

تمرکز این دوره کمتر بر مطالعات نظری و مفاهیمی چون «هنر سیاسی» یا «سیاست‌ورزی در هنر»، بلکه بیشتر بر خود آثار هنری خواهد بود. پس از بررسی برخی‌ آثار، به بحث گذاشتن و نیز مطالعه‌ی متون انتقادی و تحلیلی پیرامون آن‌ها، به واکاوی، مقایسه و نقد رویکردهایی می‌‌پردازیم که هنر را چون عرصه‌ای برای بازنمایی و بازتاب دغدغه‌های زمانه از جمله برابری، هم‌زیستی‌، و یا تغییرات زیست‌محیطی و غیره‌ می‌نگرند. همچنین به قابلیت‌هایی‌ می‌‌پردازیم که در شیوه‌های مختلف تولید و پخش آثار شنیداری، امکان برهم زدن مناسبت قدرت را فراهم می‌آورند. از شرکت‌کنندگان انتظار می‌‌رود تا ضمن مشارکت در گفتگو، آثار و متون پیشنهادی خود را در طول جلسات ارائه دهند.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.