امیر شهامت‌منش - ساخت فیلم مستند؛ مشاهده‌کننده و مشاهده‌شونده

ساخت فیلم مستند ۱-مشاهده گر و مشاهده شونده

  • تاریخ شروع: نیمه دوم آبان‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: پنجشنبه‌
  • ساعت: ۱۶ تا ۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین

در این دوره بر چالشی تمرکز می‌کنیم که پیرامون دوگانه‌ی مشاهده‌کننده و مشاهده‌شونده وجود دارد. فیلم‌ها و مقاله‌هایی را کاوش می‌کنیم که نشان‌دهنده‌ و دربرگیرنده‌ی حضور فیزیکی و مؤثر فیلم‌ساز، به عنوان یک هنرپیشه‌ی اجتماعی در صحنه است. همچنین کار فیلم‌سازانی را بررسی می‌کنیم که با مردمی که به سراغ‌شان می‌روند، در تعامل اند: یا با صحنه‌سازی (همانند فیلم‌های داستانی)، یا با به‌وجود آوردن شرایط و موقعیت‌هایی که همواره مشارکت می‌طلبد.

این دوره با نگاهی به فلسفه‌ی آموزشی پائولو فریره که در اثر او آموزشِ ستمدیده مطرح شده، و تئاتر آگوستو بوال که به مسائل آموزش مشارکتی و تحول‌پذیری اجتماعی می‌پردازد، نهایتا این پرسش را مطرح می‌کنیم که ایده‌های این دو چگونه می‌تواند به زبان سینمایی ترجمه شود و چه روش‌ها و راهبردهایی را در اختیار فیلم‌سازان قرار می‌دهد؟

در بخش کارگاهی این دوره، بر روی روش‌های گوناگون مستندسازی کار می‌کنیم و در کنار آن به بررسی برخی نمونه‎های سینمایی خواهیم پرداخت. در بخش دیگر از تئاتر ستمدیده و تأثیر از خودبیگانگی پرسش می‌کنیم و متونی را بررسی خواهیم کرد که برخی از مستندهای قوم‌نگارانه را مورد نقد قرار داده اند. متقاضیان این دوره می‌بایست از تجربه‌ی عکاسی و فیلم‌سازی برخوردار باشند و شرکت آنها در دوره پس از گذراندن مصاحبه میسر خواهد گشت. در پایان دوره از هنرجو انتظار می‌رود که پروژه‌ی فیلم خود را که در طی دوره روی آن کار کرده است، ارائه دهد.

 

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.