آرش دهقانی و نوید قویدل - زیستن آرشیو: تابیدن در عصر تلاطم

زیستن آرشیو: تابیدن در عصر تلاطم

  • تاریخ شروع: یکشنبه ۱، دوشنبه ۲، و سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۲
  • روزهای: یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه
  • ساعت: ۱۶-۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: حضوری

«مورخین تاکنون تنها آرشیو را تفسیر کرده‌اند، حال مسئله بر سر احساس آن است»./ شاینا آناند، ده تز درباره‌ی آرشیو

 

در زمانه‌ای که آرشیوها غصب می‌شوند، در معرض سانسور قرار می‌گیرند و تخریب می‌شوند، چگونه می‌توان به دموکراسی آرشیو اندیشید؟ در تقابل با رژیم‌ها و نهادهایی که آرشیو را به انقیاد درمی‌آورند، هنر و تجربه‌ی زیباشناختی چه امکان‌ها و تاکتیک‌هایی خلق می‌کنند؟

 

آرشیوسازی در مقام یک فعالیت نهادی اغلب به عنوان ابزاری نظارتی مورد بحث بوده است. اما در دو دهه‌ی اخیر، هنرمندان، مورخین، انسان‌شناسان و تحلیل‌گران حوزه‌ی فرهنگ، تلاش کرده‌اند افق‌های جدیدی از آرشیو ترسیم کنند و امکان‌های مدنی‌‌اش را پیش افکنند. آنچنان که ان استولر بیان می‌کند «آرشیو از یک منبع به قامت یک موضوع در آمده» و استفاده از آن به عنوان «مخزن اطلاعات» به پرسش کشیده شده است. آرشیو بیش از هر چیز صورتی اجراگرانه و فرآیندمحور به خود گرفته و دیگر منبعی منفعل نیست که تنها برای کسب اطلاعات به آن رجوع شود. آرشیو «بدنی زنده» یافته که درون وضعیت اکنون ما و آنچه پیش‌رویمان قرار خواهد گرفت زیست می‌کند.

 

در این کارگاه حضوری، ما آرشیوسازی را در قالب یک فرآیند مشارکتی تمرین می‌کنیم. شرکت‌کنندگان، در قالب چند گروه و بر اساس سه درون‌مایه‌ی ازپیش‌تعیین‌شده، به گفتگو می‌پردازند و از درون آن موضوعی برای ساخت یک بنای آرشیوی انتخاب می‌کنند. شرکت‌کنندگان سپس به طراحی، جمع‌آوری و طبقه‌بندی مواد مورد نیاز آرشیو می‌پردازند؛ آن‌ها را در تقابل با یک دستورالعمل آرشیوی سامان می‌دهند و در انتها با همکاری یکدیگر، یک دفترچه‌ی راهنما و یا یک تاریخ نگرورزانه (speculative history) از آرشیو ارائه می‌کنند. کارگاه «زیستن آرشیو» مستندسازی خواهد شد و بناهای آرشیوی هر گروه در یک پلتفرم‌ آنلاین به نمایش درخواهد آمد. این کارگاه پیش‌تر در دانشگاه هنر اسلو (KHIO)، مدرسه تمرین، دانشگاه هنر تهران و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شده است.

جلسه‌ی اول: ارائه مدرسین درباره ضرورت اندیشیدن به آرشیو / گروه‌بندی، گفتگو و ساخت ماکت اولیه‌ی یک بنای آرشیوی
جلسه‌ی دوم: جمع‌آوری اسناد، تصاویر و اشیاء موردنیاز آرشیو / تمرین برای یافتن مفهوم جدیدی از دسته‌بندی آرشیوی
جلسه‌ی سوم: بازسازی سازه‌ی آرشیوی و نوشتن دستورالعمل، بیانیه و یا تاریخ آرشیو

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.