امید کریم‌زاده - درآمدی بر فلسفه‌ی سیاسی تحلیلی؛‌ مفاهیم کلیدی ۲- عدالت و اقتدار سیاسی

درآمدی بر فلسفه‌ی سیاسی تحلیلی؛‌ مفاهیم کلیدی ۲- عدالت و اقتدار سیاسی

  • تاریخ شروع: ۸ آذر ۱۴۰۲
  • روزهای: چهارشنبه
  • ساعت: ۱۶-۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین و حضوری

در این دوره به معرفی مهم‌ترین نظریه‌ها و مفاهیم درباره‌ی عدالت و اقتدار سیاسی می‌پردازیم. بحث‌های مربوط به چیستی عدالت و چگونگی تحقق آن، تنش میان آزادی و عدالت، حدود و معقولیت بازار آزاد و امکان دستیابی به عدالت در آن، و لزوم یا عدم لزوم دخالت دولت در توزیع خواسته‌های اجتماعی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین مسائل فلسفه‌ی سیاسی معاصر در سنت تحلیلی بوده است.

در جلساتی که درباره‌ی عدالت سخن می‌گوییم موضوع بحث را به تنش‌ها و تفاوت‌های نظریه‌های عدالت رالز (Rawls) و نوزیک (Nozick) اختصاص خواهیم داد. ابتدا این نظریه‌ها را به گونه‌ای فشرده اما حتی‌الامکان دقیق معرفی خواهیم کرد و سپس خواهیم کوشید شباهت‌ها و تفاوت‌های آن دو را با ارجاع به مبانی فکری هریک توضیح دهیم. فهم درست مواضع این دو فیلسوف سیاسی زمینه را برای پاسخ دادن به برخی از مسائلی که بالاتر مطرح کردیم، آماده می-کند.

بخش دوم دوره به معرفی مفهوم اقتدار سیاسی (Political Authority) اختصاص خواهد داشت. در این بخش پس از ایضاح مفهوم اقتدار سیاسی و تفاوت آن با سایر مفاهیم اقتدار در دوران جدید، برخی نظریه‌های اصلی اقتدار سیاسی را به اجمال معرفی خواهیم کرد و سپس می‌کوشیم مفهوم Public Reason را که مهم‌ترین بحث‌های مربوط به اقتدار سیاسی در دوران جدید حول‌و‌حوش آن شکل گرفته است، تا حدودی روشن کرده و برخی از مشکلات نظری آن را توضیح دهیم.

 

جلسه‌ی ۱:
– نظریه‌ی عدالت رالز: عدالت توزیعی
جلسه‌ی ۲:
– رالز و منتقدانش: Libertarians, Communitarians, …
جلسه‌ی ۳:
– نظریه‌ی سیاسی نوزیک: عدالت در بستر حقوق طبیعی
جلسه‌ی ۴:
– نوزیک و منتقدانش: نقد نظریهٔ استحقاق نوزیک (Entitlement Theory)
جلسه‌ی ۵:
– اقتدار سیاسی در فلسفه‌ی سیاسی جدید
جلسه‌ی ۶:
– نظریه‌ی Public Reason و نقد آن

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.