دکتر لیلا پاپلی یزدی - باستان‌شناسانه دیدنِ شهر۲

باستان‌شناسانه دیدنِ شهر ۲

  • تاریخ شروع: نیمه دوم بهمن‌‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: سه‌شنبه
  • ساعت: ۱۸:۳۰ - ۲۰:۳۰
  • تعداد کل جلسات: ۳
  • دوره به صورت: آنلاین

در باستان‌شناسانه دیدنِ ۲، تجربه‌ی مشاهده‌ی شهر را به صورت عملی بر روی کاغذ خواهیم آورد. در باستان‌شناسانه دیدن ۱، به قواعد و روش‌هایی پرداختیم که بر اساس آن امکانِ مشاهده‌ی دقیقِ شهر بر اساس روش باستان‌شناسانه مهیا می‌شود. در دوره‌ی دوم این روش‌ها به صورت جدی‌تر دنبال خواهیم کرد. از شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود پیشنهاد طرح، مقاله‌ی در دست نوشتن یا یادداشتهای مرتبط با شهر را در این جلسات با دیگران به اشتراک بگذارند تا با توجه به نکات یاد شده، نقد و دوباره‌نویسی شود. از آنجا که در بسیاری از موارد مشکل ما در پژوهش نه لزوماً انتخاب موضوع که در چگونه دیدن موضوع است، در جلسات باستان‌شناسانه دیدن ۲ با یکدیگر چگونه دیدنِ موضوعاتِ مرتبط با شهر را این بار به صورت چند بعدی و جدی‌تر دنبال خواهیم کرد. از شرکت‌کنندگان خواهشمندیم پیش از شرکت در جلسات، نسخه‌ی اولیه‌ی پژوهش یا پیشنهاد پژوهش (پروپوزال) مد نظر را ارسال کنند.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.