هانی اشرفی- دگردیسی ایده‌آلیسم آلمانی از کانت تا گادامر 1-کانت و ایده‌آلیسم استعلایی

دگردیسی ایده‌آلیسم آلمانی از کانت تا گادامر ۱-کانت و ایده‌آلیسم استعلایی

  • تاریخ شروع: ۲۶ دی ۱۴۰۰
  • روزهای: یکشنبه‌
  • ساعت: ۱۷-۱۹
  • تعداد کل جلسات: ۸
  • دوره به صورت: آنلاین و حضوری

پس از انقلاب کُپِرنیکیِ کانت، گویی فلسفه به قبل و بعد از آن تقسیم شد و مساله‌ی معناداری نزد انسان، در کانون اندیشه‌ورزی فیلسوفان قرار گرفت. خط سیری که با کانت آغاز شد و در هگل به بلوغی فراگیر رسید در عمل بر کل فلسفه‌‌ی آلمانی پساکانتی سایه افکنده است، به نحوی که می‌توان تمامیت آن را با وجود تفاوت‌ها و تضادهایش ذیل چتر ایده‌آلیسم آلمانی گنجاند.

 

در این دوره‌ها سفری تاریخی را در هم‌اندیشی با متفکران برگزیده‌ی جریان ایده‌آلیسم آغاز می‌کنیم و سعی داریم با تکیه بر متون اصلی و نیم‌نگاهی به منابع تفسیری، سیر ایده‌آلیسم آلمانی و دگردیسی آن را با آغاز از کانت و در ادامه‌ی مسیر با هگل، نیچه، هایدگر، آدورنو، هابرماس و گادامر پی‌بگیریم تا به اشرافی نسبی در کلیت جریان دست پیدا کنیم و قادر شویم تا با تکیه بر چنین بنیه‌ای، در معاصرت خودمان فلسفه‌ورزی کنیم.

 

امروز بی‌شک هر تأمل فلسفی برای آنکه معنایی داشته باشد نیازمند آن است که تکلیف خود را با فلسفه‌ی کانت و انقلاب کُپِرنیکی او روشن کند؛ به عبارت دیگر بعد از ظهور فلسفه‌ی کانت، نمی‌توان بدون گذر کردن از نقدهای سه‌گانه‌ی او اندیشید. نقد عقل محض، نقد عقل عملی، و نقد قوه‌ی حکم، سه اثر کلیدی کانت اند که فلسفه‌‌ی اروپاییِ پس از او در واکنش به آنها شکل گرفته و از این رو می‌بایست در آغاز سفر به اعماق ایده‌آلیسم آلمانی، مورد واکاوی جدی قرار گیرند. جلسات این دوره بر آن است تا با خلاصه کردن مسیر طولانی‌ای که کانت در این آثار پیموده است، فهمی کلی و کارآمد نسبت به ریشه‌های تفکر استعلایی فراهم آورد و از این طریق ابزار لازم را برای درک فلسفه‌ی هگل در اختیار مخاطب قرار دهد.

 

جلسه‌ی اول: آشنایی مقدماتی با زمینه و پیش‌نیازهای ورود به بحث
جلسه‌ی دوم: نقد عقل محض-حسیات استعلایی
جلسه‌ی سوم: نقد عقل محض- تحلیل استعلایی
جلسه‌ی چهارم: نقد عقل محض- دیالکتیک استعلایی
جلسه‌ی پنجم: نقد عقل عملی
جلسه‌ی ششم: نقد قوه‌ی حکم- زیبایی‌شناسی
جلسه‌ی هفتم: نقد قوه‌ی حکم- غایت‌شناسی
جلسه‌ی هشتم: بررسی معماری کلان فلسفه‌ی کانت با رویکرد انتقادی

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.