دکتر اعظم خاتم - اَشکال بحران مسکن، نگاهی مقایسه‌ای به خاورمیانه

اشکال بحران مسکن

  • تاریخ شروع: نیمه اول دی‌ماه ۱۳۹۹
  • روزهای: چهار‌شنبه‌
  • ساعت: ۲۰ تا ۲۲
  • تعداد کل جلسات: ۲
  • دوره به صورت: آنلاین

بحران مسکن بحرانی جهانی است، به این معنا که شهروندان درغالب شهرهای بزرگ جهان شکلی از کمبود فضا یا گرانی یا عدم شهریت محیط مسکونی را تجربه می‌کنند. اما برخی از شهرها توانسته‌اند از مدار‌های فزاینده‌ی این بحران دور بمانند. اشکال بروز این بحران هم در کشورهای مختلف مشابه نیست و شکل و تاثیرات آن به ساختارهای اقتصادی اجتماعی و رژیم مسکن آنها وابسته است. منظور ما از رژیم مسکن این است که فرایندهای تولید و استفاده از مسکن با مداخله‌ی کدام بازیگران، تحت چه قواعدی و در بستر چه نهادهای اجتماعی شکل گرفته و متحول می‌شود.
افزایش قیمت مسکن درایران هم در مقیاس جهانی و هم در قیاس با شهرهای بزرگ منطقه‌ی خاورمیانه شدتی غیر متعارف دارد. در این درس‌گفتار، نامتعارف بودن بحران مسکن در ایران را با نگاهی مقایسه‌ای به ابعاد سوداگری مستغلات در شهرهایی که تاریخ و جغرافیای مشابهی با کشور ایران دارند، بررسی می‌کنیم. گرایش به تولید مسکن لوکس، تغیر حقوق مالکین زمین شهری، الگوی تولید و روابط تولید‌کننده‌ها با جامعه و دولت، و مقررات‌زدایی از بازار رهن و اجاره محورهای اصلی مقایسه‌ی تهران، استانبول و قاهره خواهند بود.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.