دکتر لیلا پاپلی یزدی - از پرسش تا پاسخ: روش‌شناسی در علوم انسانی

از پرسش تا پاسخ؛ روش‌شناسی در علوم انسانی

  • تاریخ شروع: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • روزهای: پنجشنبه‌
  • ساعت: ۱۸ - ۲۰
  • تعداد کل جلسات: ۴
  • دوره به صورت: آنلاین

یکی از اصلی‌ترین ارکان پژوهشْ روش‌شناسی پژوهش است. در واقع بر مبنای روش‌شناسی است که راه رسیدن به پاسخِ پرسش‌ها را می‌یابیم. در فرایندِ پژوهش در علومِ انسانی گاهی آن‌قدر در انتخابِ نظریه‌ها وسواس به خرج می‌دهیم که روش‌شناسی و اهمیتش را از یاد می‌بریم. این یکی از رویدادهای هولناکی است که ممکن است برای هر پژوهش‌گری رخ دهد.
در کارگاه «از پرسش تا پاسخ: روش‌شناسی در علوم انسانی» با یکدیگر به فرایند پژوهش به گونه‌ای می‌نگریم که نظریه و روش‌شناسی به طور متوازن در دو کفه‌ی ترازو قرار بگیرند. در این روند دو گونه پژوهش را مورد مداقه قرار خواهیم داد؛ نخست طرح‌های پژوهشی که برای پایان‌نامه نوشته می‌شوند و دوم خلاصه مقالات و طرح‌هایی که برای انتشار در مجلات یا به صورت کتاب می نویسیم.
در این دوره مشترکاَ طرح‌های پژوهشی شرکت کنندگان را بررسی می‌کنیم و از این رهگذر به این مهم هم خواهیم پرداخت که چه معیارهایی در نقد طرح‌های پژوهشی وجود دارد. این دوره برای دانشجویان دوره‌های ارشد و دکتری که در حال نگارش طرح پایان‌نامه هستند و همچنین پژوهش‌گرانی مناسب است که نخستین مقالات خود را می‌نویسند.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.