سمیه قدوسی

سمیه قدوسی پژوهشگر حوزه‌ی زنان، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشگاه تهران است. او در سال‌های اخیر عمدتاً بر موضوع اشتغال زنان، کار مزدی و بدون مزد آنان و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن متمرکز بوده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • متن‌خوانی کتاب اقتصاد سیاسی اشتغال زنان در ایران ۸۷-۱۳۵۷

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.