سینا صدقی

سیناصدقی در سال ۱۳۶۸ در سنندج به دنیا آمد. آهنگسازی را زیر نظر علیرضا مشایخی آموخت و فراگیریِ پیانو را با رزیتا شاکر آغاز کرد. در ادامه، دوره‌های آهنگ‌سازی را زیر نظر مارک آندره ادامه داد و همزمان با آن در سمینارهای آزاد پروفسور دکتر هِلومت گاندِر در دانشگاه آلبرت‌ ـ‌ لودویگ فرایبورگ شرکت کرد و پدیدارشناسی و فلسفه‌ی پیشاسقراطی خواند. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷ عضو «گروه موسیقیِ تهران» و «ارکسترِ موسیقیِ نو» بود و در سال ۱۳۹۲، همکاریِ خود را با این گروه به‌ عنوانِ آهنگساز و سُلیستِ پیانو گسترش داد. او آثاری را از علیرضا مشایخی با همراهیِ «ارکستر موسیقیِ نو» به‌ رهبریِ سعید علیجانی ضبط کرده است که توسط مؤسسه‌ی فرهنگی‌ـ‌هنری ماهور منتشر شده‌اند. او از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ عضو هیئت تحریریه و شورای نویسندگان «فصل‌نامه‌ی مقام موسیقایی؛ نخستین کتاب فصل موسیقی در ایران» و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ عضو نویسندگان مجله‌ی «زنگار» بود. سینا صدقی در سال ۱۳۹۵ کتابی با عنوان «پنجره‌یی با شیشه‌های کوچک رنگی؛ مقد‌مه‌یی بر چندفرهنگ‌گرایی در آثار علیرضا مشایخی» تألیف کرد که در مهرماهِ همان سال به‌عنوانِ «کتاب سال در بخش پژوهش» برگزیده شد. همچنین او از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ دستیار علیرضا مشایخی و مدیر اجراییِ پروژه‌ی «موسیقیِ نو در ایران» بود.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • سینا صدقی - بیرونِ منظر؛ تأملات پدیدارشناختی بر بنیاد متافیزیک موسیقی ۲-تأسیس و تداوم
  • سینا صدقی- بیرونِ منظر؛ تأملات پدیدارشناختی بر بنیاد متافیزیک موسیقی 1-تکوین و ساختار

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.