سیکا سعدالدین

دکتر سیکا سعدالدین دانش آموخته‌ی مطالعات منطقه‌ای با گرایش مطالعات خاورمیانه از دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ، فرهنگ، و سیاست در خاورمیانه است. تاریخ حکومت‌داری و تحولات سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه، تحلیل منازعات کنونی این منطقه با رویکرد تاریخی، و بررسی نظریات روان‌شناسی سیاسی در راستای ریشه‌یابی علل تمامیت‌خواهی رهبران خاورمیانه، از حوزه‌های مطالعاتی او است. رساله‌ی دکترایش با عنوان «مطالعه-ی مقایسه‌ای عوامل مهم تأثیرگذار بر سیاست خاورمیانه‌ای ایران در دو دوره‌ی خاتمی و احمدی‌نژاد، با تأکید بر گفتمان‌های غالب» از معدود پژوهش‌های موجود در زمینه‌ی سیاست خارجی ایران بود که در آن بر ویژگی‌های شخصیتی دو فرد به عنوان رئیس‌جمهور، رابطه‌ی آنها با سایر ارکان قدرت در داخل، و رمزگشایی از واژگان کلیدی در گفتمان هریک از این دو رئیس‌جمهور، با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و نظریات روان‌شناسی سیاسی، تأکید شد.

سعدالدین پس از پایان دوره‌ی دکترا، در مدارس تابستانی و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی متعددی بویژه در بلژیک، سوئیس، و ایالات متحده شرکت کرده است. وی همچنین به عنوان استاد مهمان در تدریس دروس متنوعی، از جمله «تاریخ روابط خارجی کشورهای خاورمیانه با قدرت‌های بزرگ» و «سیاست و حکومت در خاورمیانه» با دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، و مفید قم، همکاری داشته است. وی همچنین سال گذشته به مدت شش ماه به عنوان پژوهشگر مهمان در دانشگاه ایالتی پورتلند در ایالت اورگان آمریکا، بر جنبش زنان در ایران در دو دوره‌ی قاجار و پهلوی تمرکز کرده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • سیکا سعدالدین - تاریخ اجتماعی سیاسی حکومت‌داری در خاورمیانه؛ ۱-از عهد باستان تا امپراتوری‌های ترکی-ایرانی

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.