نوید سلاجقه

نوید سلاجقه، هنرمند، معمار، طراح چراغ و نویسنده، دانش‌آموخته‌ی معماری و طراحی شهری در تهران، مارسی و پاریس، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ در فرانسه به فعالیت در زمینه‌ی معماری و طراحی شهری مشغول بوده است. او فعالیت هنری خود را از اوایل دهه‌ی هشتاد آغاز کرد. تمرکز او همواره بر ابداع روش‌های جدید هنر ساختن و ارایه‌ی قطعاتی در ترکیبات چیدمانی است و در این مسیر از کولاژ، حجم، طرح نقاشانه و گرافیکی، فیلم، چیدمان و اجرا استفاده می‌کند. هسته‌ی نخستین کارهای او اغلب از «جهان دیگری»، اشیأ و خاطرات یافته‌شده، و گفتگو با تاریخ و جغرافیا شکل می‌گیرد و با مداخله‌ی بنیادین در وضعیت نخستین این کارماده‌ها، در فرایندهای گوناگونِ «ترجمه»، به فرم‌های بدیل و منتزع شده از متن نخستین دست می‌یابد. در فرمالیسم او، فرم اغلب به وضعیت مستقر و نهایی نمی‌رسد و آنچه اهمیت دارد مسیری است که طی آن کارماده‌ی اولیه دگرگونی می‌یابد. در نمایشگاه‌های او همواره با واریاسیون‌های گوناگونی از هر چیز روبروییم، از این‌رو «تکرار» به عنصری جدایی‌ناپذیر از رویکرد هنری‌اش تبدیل شده است. او در سال ۱۴۰۱، در فصل نخست از کتاب «در جستجوی بوطیقای فاصله و یادآوری ناشناخته‌ها» به بررسی روش‌شناسی کنش‌های هنری خود پرداخته است و با تکیه بر مفاهیمی چون «یادآوری»، «پراکتیس ندیدن»، «تیرگی و پرهیب» پا در مسیری نهاد که در خرداد ۱۴۰۲ به نمایشگاه «یادآوری ناشناخته‌ها» منجر شد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • پویان هاشمی و نوید سلاجقه - هنر: تکنولوژی، دستگاه، ارتباط

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.