نسترن صارمی

نسترن صارمی، پژوهشگر و منتقد، فارغ‌التحصیل فلسفه‌ی هنر از دانشگاه هنر تهران است. او چند سالی است که در زمینه‌ی نظریه‌ی هنر، نقد و تاریخ‌نگاری هنر و مطالعات شهری فعالیت کرده و مقالات و جستارهایی در این زمینه‌ها در مجلات مختلف به چاپ رسانده است. همچنین تدریس در دانشگاه، هنرستان و دبیرستان‌ها و نهادهای شهری را نیز در کارنامه‌ی خود دارد. کنش‌گری شهری، زیست محیطی و جنبش‌های اجتماعی از جمله موضوعاتی است که او را در سال‌های اخیر به خود مشغول داشته است: اینکه چگونه می‌توان با به کارگیری رویکردی بینارشته‌ای اقتصاد سیاسی، مطالعات شهری، فرهنگ و زیباشناسی را به یکدیگر متصل کرد و پی برد که عاملیت‌های اجتماعی کجا و چگونه منعقد می‌شوند و چگونه می‌توان درهم‌تنیدگی آنها را در پراکتیس‌های زبانی، نمادین و عملی آشکار کرد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • نسترن صارمی - شهر، فضا، سیاستِ حافظه و تاریخ‌مندی

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.