مرتضی حاجی‌زاده

مرتضی حاجی‌زاده، پژوهشگرِ مستقلِ ساکن استرالیا، فارغ التحصیل دکترای ادبیات انگلیسی و مطالعات فرهنگی از دانشگاه آکلند در نیوزلند است. او به عنوان پژوهشگر در دانشگاه آکلند دروسی چون تحلیل گفتمان انتقادی، پسا نقد، مطالعات ادبی داروینیستی، ادبیات و رسانه و علوم انسانی دیجیتال را تدریس کرده است و دوره‌هایی در حوزه نقد، سینما و مطالعات فرهنگی در استرالیا و نیوزلند برگزار کرده است. تمرکز مطالعات و پژوهش‌های او بر ادبیات محیط زیستی، نقد ادبی در قرن بیست و یک، و رابطه‌ِ‌ی رسانه و فرهنگ است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر مرتضی حاجی‌زاده - اکوفمینیسم و هنر
  • دکتر مرتضی حاجی‌زاده - پسا نقد: از مرگ مؤلف تا مرگِ منتقد
  • دکتر مرتضی حاجی‌زاده - تاریخ اجتماعی احساس

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.