مرتضی عابدینی‌فرد

مرتضی عابدینی فرد متولد ۱۳۶۰ در کرمانشاه است. او فارغ‌التحصیل زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد فلسفه‌‌ی هنر از دانشگاه هنر تهران و فلسفه از دانشگاه آلبرتا در ادمنتون کانادا است و دکترای خود را در رشته‌ی موزیکولوژی از دانشگاه آلبرتا اخذ کرده است. او در پایان‌نامه‌ی خود بر تحولات مفهومی در موسیقی غربی اواخر قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم تمرکز داشته است و هم اکنون در حال کار بر روی برخی از فصول آن پایان‌نامه برای انتشار است. او پیش از این در ایران، مقدمه‌ای بر زیبایی‌شناسی ویتگنشتاین (نشر ققنوس) را منتشر کرده است و از ترجمه‌های او می‌توان به کتاب پرسش از هنر اثر نایجل واربرتون (انتشارات ققنوس) و ویتگنشتاین و گادامر؛ به سوی فلسفه‌ی پسا تحلیلی اثر کریس لان (نشر کتاب پارسه) اشاره کرد.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • مرتضی عابدینی‌فرد- تاریخ مختصر موسیقی غرب؛ 3- باروک
  • مرتضی عابدینی‌فرد - تاریخ مختصر موسیقی غرب؛ ۴- کلاسیک
  • مرتضی عابدینی‌فرد - تاریخ مختصر موسیقی غرب؛ ۲- رنسانس
  • مرتضی عابدینی‌فرد -تاریخ مختصر موسیقی غرب؛ ۱- از قرون وسطی تا رنسانس

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.