محمدامین خلیلیان

محمدامین خلیلیان متولد ۱۳۶۱ در همدان است. او کارشناسی خود را در رشته‌ی نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۶) و کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی فلسفه‌ی هنر از دانشگاه علامه‌ی طباطبایی (۱۳۹۰) به اتمام رساند. او در ۱۳۹۹ با دفاع از رساله‌اش تحت عنوان “پدیدارشناسی موسیقی از منظر رومن اینگاردن” که با هدایت دکتر مسعود علیا به انجام رسیده بود، دکترای خود را در رشته‌ی فلسفه‌ی هنر با گرایش موسیقی، از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اخذ نمود. از آخرین مقاله‌های پژوهشی او می توان به “نسبت طرح‌واره‌سازی و انضمامی‌سازی در زیبایی‌شناسی پدیدارشناختی رومن اینگاردن” و “اثر موسیقایی و اجرای آن در زیبایی‌شناسی پدیدارشناختی اینگاردن و هستی‌شناسی موسیقی: تبیینی از امکان و چگونگی واقعی بودن اثر موسیقایی” اشاره کرد. او طی ده سال گذشته در دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی، آزاد اسلامی و پارس در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به تدریس مشغول بوده است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • محمدامین خلیلیان - درآمدی بر زیبایی‌شناسی پدیدارشناختی رومن اینگاردن

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.