میترا اسفاری

میترا اسفاری در سال ۱۳۹۴ دکترای انسان‌شناسی‌ خود را از دانشگاه دکارت پاریس گرفت. پژوهش‌های او بر گروه‌های دوره‌گرد در تهران و مازندران، زیست اجتماعی کودک در شهر و انسان‌شناسی بیماری و بدن تمرکز داشته است. او برای اولین بار مطالعه‌ی انسان‌شناختی گروه‌های دوره‌گرد در ایران را با بهره‌گیری از روش مردم‌نگاری عمیق و دراز مدت و با تمرکز بر گروه غربت‌های بابل آغاز کرد. با استفاده از نظریه‌های انسان‌شناسی کودکی، مطالعات او به طور اخص به توصیف و تحلیل تجربه‌ی زیست کودکان کار در تهران پرداخته است. او طی همکاری با سازمان پزشکان بدون مرز، به پژوهش‌‌های میدانی نزد مصرف‌‌کنندگان مواد مخدر در پاتوق‌های جنوب تهران و تعریف ایشان از درد و بیماری پرداخته است. در همکاری با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در پروژه‌ی «آسیب‌های دوازده‌گانه شهر تهران»، دبیر علمی پرونده «حاشیه‌نشینی» بود و پژوهشی فردی بر مهدکودک‌های شهر تهران انجام داده است. هم اکنون، او عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی مردم‌شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است و طی مطالعه‌ای مقایسه‌ای، تحقیقاتی را در زمینه‌ی زیست اجتماعی و فرهنگی گروه‌های دوره‌گرد بلوچستان و جوامع دوره‌گرد رُم (رُما) در فرانسه در دست اجرا دارد. او همچنان، پژوهش‌های خود را در زمینه‌ی مفهوم سازی از بیماری و بدن در بستر جامعه‌ی شهری تهران در شرایط همه‌گیری کروناویروس دنبال می‌کند.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر میترا اسفاری - اِتنوگرافیِ چهارراه: مشاهده‌ی عاملیتِ فرودستان در برساختِ مناسباتِ شهری
  • دکتر میترا اسفاری - اتنوگرافی چهارراه، مشاهده‌ی شهر در مقیاس خُرد
  • دکتر میترا اسفاری - فوت و فَن پژوهشِ اجتماعی؛ مروری بر درس‌گفتارهای هوارد بِکِر

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.