کامبیز مشتاق‌گوهری

کامبیز مشتاق گوهری دانش‌آموخته‌ِ‌ی معماری و ژئوپلتیک است و این دو رشته را به موازات هم در فرانسه دنبال کرده است. او در انستیتو ژئوپلتیک فرانسه که متاثر از مکتب نظری جغرافیدان فرانسوی ایو لاکُست است در زمینه‌ی رقابتِ قدرت در عرصه‌های شهری و منطقه‌ای آموزش دیده است. او همچنین دراین موسسه زیر نظر بئاتریس ژیبلن و فیلیپ سوبرا که از متخصصین ژئوپلتیک سیویل و ژئوپلتیکِ آمایشِ سرزمین به‌شمار می‌روند، در زمینه‌ی آمایشِ سرزمین وموانعِ توسعه‌ پژوهش‌هایی را به انجام رسانده است. او در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در زمینه‌ی مدیریتِ میراث فرهنگی و مدیریت طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران مسئولیت‌های اجرایی نیز داشته است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر کامبیز مشتاق‌گوهری - ژئوپلتیک توسعه و توازن منطقه‌ای

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.