حمیدرضا شعیری

دکتر حمید رضا شعیری استاد نشانه- معناشناسی در دانشگاه تربیت مدرس است و حوزه‌ی مطالعاتی او تحلیل گفتمان‌های ادبی و هنری از دیدگاه نشانه و معنا است. او همچنین عضو انجمن بین‌المللی سمیوتیک جهانی و سمیوتیک فرانسه است و بیش از یکصد مقاله‌ی علمی و پژوهشی و بیش از پنج کتاب علمی در حوزه‌ی مطالعات معنا منتشر نموده است. او در همایش‌های داخلی و بین‌المللی گوناگون سخنرانی‌ داشته و کارگاه‌های متعددی برگزار نموده است. حمید رضا شعیری سردبیر مجله‌ی علمی-‌پژوهشی جستارهای زبانی و روایت‌شناسی است و نظریه‌پرداز در حوزه‌ی نشانه و معنا که تا کنون نظریه‌ی شوِشی گفتمان، نظریه‌ی اتیک در آموزش زبان، بازنگری نظریه‌ی روایت گرمسی، نظریه‌ی خطا و معنا، نظریه‌ی عریانی متن و غیره را ارائه نموده است. او کارگردانی و اجرای بیش از هفت نمایش به زبان فرانسه را در کارنامه‌ی خود دارد و همچنین دارای مدال شوالیه در حوزه‌ی زبان و ادبیات از کشور فرانسه است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر حمیدرضا شعیری - از رولان بارت تا جهان پسابارتی
  • دکتر حمیدرضا شعیری - انسان، اُبژه، زمان و معنا

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.