فراز طهماسبی

فراز طهماسبی، منتقد و پژوهشگر مستقل محیط مصنوع، دانش‌آموختهٔ کارشناسی ارشد مرمت شهری از دانشگاه تهران است. او مدتی است در زمینهی مطالعات هنر و مطالعات شهری فعالیت کرده است و در این زمینه جستارهای گوناگونی را در مجلات و مجموعه مقالات مختلف به چاپ رسانده است. او در پایان‌نامهی کارشناسی ارشد خود با موضوع بازخوانی مفاهیم اصالت و یکپارچگی در شهرهای ایران مرکزی، در جستجوی خوانشی پراگماتیک از کردارهای اصالت‌سنجی در حفاظت از میراث فرهنگی بوده است، از آن پس بر مطالعات انتقادی میراث فرهنگی در پرتو نظریه‌های شهری و سیاسی متمرکز شده است و با به‌کارگیری رویکردی بینارشته‌ای در زمینهی هنر شهری و میراث فرهنگی به دنبال این است که به آن بستر انضمامی و مادی‌ای نزدیک شود که مفاهیم کلان از آن‌ها برمی‌آیند و در آن‌ها قابل‌نقد می‌شوند.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.