عمران گاراژیان

عمران گاراژیان متولد ۱۳۴۹ در نیشابور است. او طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۷ علاوه بر تحصیل در مقاطع مختلف در دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس، در فعالیت‌های میدانی باستان‌شناسی فعال بوده است. او از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ در دانشگاه‌های بوعلی همدان و نیشابور، مبانی و باستان‌شناسی پیش از تاریخ، همچنین درس‌های مرتبط با روش‌شناسی تدریس کرده است. رویکرد او به باستان‌شناسی در عمل (پژوهش‌های میدانی) و نظر(تدریس و تدوین مقالات و سخنرانی‌ها) عموما رویکردی انسان‌شناختی است. از منظر او بافتِ زنده و جامعه‌ی امروزی نقشی انکارناپذیر در بازسازی‌ها و بازخوانی‌های گذشته‌ی بلندمدت دارد و روش و روش‌شناسی عموما از دغدغه‌های تخصصی او بوده است. پروژه‌هایی مانند «قوم/باستان‌شناسی فاجعه‌ی بم پس از زلزله» با خلاقیت روشی و پژوهش‌های پیش از تاریخی شرق ایران به مثابه‌ی معرفی آثار دوره‌های ناشناخته در مناطق کمتر شناخته‌شده، در سوابق پژوهشی او دارای اهمیت هستند.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • دکتر عِمران گاراژیان - مبانی باستان‌شناسیِ(آرکئولوژی) آلترناتیو برای علوم انسانی و اجتماعی
  • دکتر عمران گاراژیان - مبانی باستان‌شناسیِ(آرکئولوژی) آلترناتیو 2
  • دکتر عمران گاراژیان - استقلال علوم انسانی با ویلهلم دیلتای؛ ۱- تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.