عارف دانیالی

عارف دانیالی متولد ۱۳۶۰، دانش‌آموخته‌ی دکترای فلسفه‌ی معاصر از دانشگاه شهید بهشتی است. رساله‌ی دکتری او با عنوان میشل فوکو؛ زهد زیبایی‌شناسانه به‌مثابه گفتمان ضد دیداری از سوی انتشارات تیسا به چاپ رسیده است (این کتاب به زبان کُردی ترجمه شده و در سلیمانیه عراق توسط انتشارات غزلنوس منتشر شده است). حوزه‌ی علائق او، فلسفه‌ی اگزیستانسیالیسم و پست‌مدرنیسم با تمرکز بر نسبت رمان و فلسفه است. او در همین راستا، در سال ۱۴۰۲ کتابی با عنوان میلان کوندرا؛ اولیسِ مدرن از سوی نشر هرمس منتشر کرده که در آن، از طریق خوانش رمان‌های کوندرا کوشیده به هستی‌شناسیِ رمان نزدیک شود. او در چند سال اخیر، مقالات متعددی با محوریت رابطه‌ی رمان و فلسفه در مجلات علمی ‌پژوهشیِ دانشگاهی به چاپ رسانده است و هم‌اکنون، در ادامه‌ی پروژه‌ی آمیزش مدرنیته و رمان، در حال تألیف کتابی با عنوان تعیّن‌ناپذیری کافکایی است.

کلاس‌ها و نشست‌ها
  • عارف دانیالی - از اولیس به دُن کیشوت؛ میلان کوندرا و نسبت رمان و مدرنیته

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.