سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده

سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده دانش‌آموخته دکتری از گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است و رساله دکتری خود را در مورد مفهوم پولیس در فرهنگ یونان و تاثیر آن بر متفکران پیش‌سقراطی نوشته است. زمینه مورد مطالعه او فرهنگ و تاریخ یونان به طور اعم است که به صورت خاص به ادبیات یونان به ویژه ادبیات نمایشی و فلسفه پیش‌سقراطی و افلاطون توجه دارد. مقالات متعددی از ایشان در نشریات علمی و پژوهشی منتشر شده و کتاب «پولیس در اندیشه پیش‌سقراطیان» را نیز در دست انتشار دارد.

کلاس‌ها و نشست‌ها

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.