علیرضا جمشیدی - خوانش روزبهان؛ عبهر العاشقین ۱

خوانش روزبهان؛ عبهر العاشقین ۱

  • تاریخ شروع: ۴ آبان ۱۴۰۰
  • روزهای: پنجشنبه‌
  • ساعت: ۱۶-۱۸
  • تعداد کل جلسات: ۶
  • دوره به صورت: آنلاین

روزبهان بقلی شیرازی از پیشگامان نظام‌سازی در عرفان یا به بیان دقیق‌، عرفان نظری در اندیشه‌ی ایرانی-اسلامی است. او تفکر و تجربیات شهودی خود را در قالب کلمات چندسطحی و چندپهلو، با زبانی بُرنده، ظریف و ثقیلْ توصیف، شرح و تعریف می‌کند. روزبهان هیچ‌گاه انسجام اندیشه‌اش را به‌صورت سامان‌مند تبیین نکرده است. اما متن او در بطن خود دستگاه‌مند است و در اجزاء و اضلاع با کلیّت تفکر او وحدتی اندام‌وار دارد، به‌نحوی که استخراج تفکر او به‌طور بارز امکان‌پذیر گشته؛ و به میانجی همین نظم، می‌توان او را از مؤسسان عرفان نظری شمرد.

 

رسالات روزبهان از جنبه‌ها و منظرها و با روش‌های مختلف قابل بررسی هستند، فی‌المثل از حیث تاریخی، الهیاتی، ادبی و اسطوره‌‌ای و با رویکردهای کلامی، زبان‌شناسی، اسطوره‌شناسی، زیباشناسی و… اما، از آن‌جهت که سیاق نوشتاری روزبهان اشارات است، روش بازخوانی متن با رویکرد هرمنوتیکی در بازشناخت آراء وی مفید می‌نماید. در این راستا، به‌دور از تأکید بر رویکردی خاص از انواع هرمنوتیک، با تلاش بر نزدیکی به باطن متن، و با هدف دستیابی به اندیشه و پیام روزبهان به نوشتار او پرداخته و الزامات و توابع تفکر او را خواهیم سنجید. لذا تلاش‌مان تحقیق در نظرورزی روزبهان است.

 

در دوره‌ی نخست از دوره‌های پیوسته‌ی خوانش متن روزبهان، سعی داریم با رجوع به رساله‌ی عبهر‌العاشقین (از مقدمه تا پایان فصل دوم) با نظر به وجه التفاتی روزبهان به هستی، حقیقت، زیبایی، عشق و انسان، رویکرد و اندیشه‌ی او را بازخوانی کنیم و ریشه‌های فلسفی، عرفانی و گاه کلامی آن را به قدر وسع بازگو کرده و مورد مداقه قرار دهیم. در این میان به اقتضاء متن و موارد و موضوعات آن، به آراء صاحب‌نظران و بینش‌پژوهان این حوزه نیز اشاره خواهیم داشت. به‌علاوه، امید آن داریم که با استمرار این جلسات، بازخوانی عبهر‌العاشقین را در دوره‌های آتی پیش برده و به حیث متن به پایان ببریم.

مدرسه‌ی هنر و ادبیات بیدار، با همکاری متخصصان و هنرمندان فعالیت‌ خود را از پاییز ۱۳۹۸ آغاز نموده.